Panajotov & Lalova Lawyers © 2007

Начало
Адвокати
On-line консултации
Контакти
Връзки
:: English
Адвокати
  "Резултатите,
              които очаквате"
Лоялност
Опит
Отдаденост

Вещно право. Недвижими имоти
Изготвяне на:

v Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти
v   Договори за наем на недвижими имоти
v  Нотариални актове - покупко-продажба, дарение, учредяване право на строеж, замяна, ипотека и др.
v   Пълномощни
v   Декларации
v Вътрешнофирмени документи, свързани с разпореждане с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях - протоколи за вземане на решения и др.
v Проучване правния статус на недвижимия имот - предмет на прехвърлителна сделка
v  Учредяване на ипотеки върху недвижими имоти
v Участие в преговори с насрещната страна по договора и представителство пред нотариуси, кредитни инспектори, счетоводители, брокери и др.
v  Подаване на заявления и получаване на готови удостоверения и справки за тежести от Службата по вписвания относно недвижимия имот - предмет на прехвърлителна сделка
v БУЛСТАТ регистрация на чуждестранни физически лица, придобили недвижим имот в Република България
§ В сферата на недвижимите имоти ние предоставяме пълен комплект услуги. Кантората има солиден опит в подготовката и извършването на всякакви нотариални сделки с недвижими имоти, преговори с евентуални продавачи, проучване на правния статус на имота, представителство на клиента при изповядване на сделката и т.н.