Panajotov & Lalova Lawyers © 2007

Начало
Адвокати
On-line консултации
Контакти
Връзки
:: English
Адвокати
  "Резултатите,
              които очаквате"
Лоялност
Опит
Отдаденост

Лизинг & Банково право
v Представителство пред български банки и лизингови компании

v Проверка на документи - договорни условия, обезпечения, неустойки, представителна власт и т.н.

v Преговори с доставчици

v Оказване на съдействие при нотариално заверяване на необходимите документи

v Представителство пред държавни органи и организации

v Поддържане на комуникацията със счетоводители, кредитни инспектори, застрахователи и др.

v Представителство пред Комисията за защита на потребителите - подаване на жалби, молби и т.н.

v Проучване на правния статут на недвижим имот  - предмет на Договор за банков кредит, Договор за лизинг и др., в Служба по вписвания
§Ние Ви съдействаме и представляваме при сключване на банкови кредити, обезпечени с ипотека, залог или запис на заповед, проучваме условията по договорите, консултираме Ви и помагаме при събиране и изготвяне на изискуемите документи.