Panajotov & Lalova Lawyers © 2007

Начало
Адвокати
On-line консултации
Контакти
Връзки
:: English
Адвокати
  "Резултатите,
              които очаквате"
Лоялност
Опит
Отдаденост

Наказателно право
v Защита по наказателни дела, екстрадиционни производства и Европейска заповед за арест

v Процесуално представителство пред всички инстанции, пред ВКС и Европейски съд по правата на човека

v Консултации във връзка с приложението на института на преюдициалните запитвания до Съда на Европейските общности в Люксембург

Данъчно облагане
v Корпоративно подоходно облагане

v Придобиване на капитал и подоходен данък

v Предотвратяване на двойното данъчно облагане

v ДДС и Акциз, оспорване на начисляване и откази за възстановяване

v Оспорване на данъци, ревизионни актове, наказателни постановления, митнически актове.